Αρχική

From Dolibarr ERP CRM Wiki
Revision as of 11:53, 26 July 2019 by PolyglotBot (talk | contribs) (Updating interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Main_Page" update.)
Jump to navigation Jump to search


Dolibarr logo.png

Το εύχρηστο λογισμικό ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις. Διαχειριστείτε δωρεάν και εύκολα επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, ελ. επαγγελματίες ή ιδρύματαΑυτό το wiki περιέχει όλη την τεκμηρίωση για (χρήστες, προγραμματιστές και μεταφραστές) και τους πόρους για το Dolibarr ERP / CRM. Οι λήψεις είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη του έργου Dolibarr (μεταβείτε στο https://www.dolibarr.org ή στο https://www.dolibarr.gr).


Art.png Το έργο

File Doc user.png Τεκμηρίωση χρηστών

File Doc dev.png Τεκμηρίωση για προγραμματιστές

File Doc trans.png Τεκμηρίωση για μεταφραστές

File Doc tester.png Τεκμηρίωση για δοκιμαστές